Задължителна норма преподавателска работа

  1. Математика /по новата учебна програма/ -VIIIг клас, VIIIд клас, XIa клас, XIб клас, XIв клас, XIг клас
  2. Математика /по стара учебна програма/ –  XIIa,б клас
  3. Класно ръководство – XI б клас

Самооценка

Публикувано в 2020/2021 учебна година. Постоянна връзка.