Задължителна норма преподавателска работа

  1. Математика /по новата учебна програма/ – IXa клас, IXб клас, Xa клас, Xб клас, Xв клас, Xг клас,
  2. Математика /по стара учебна програма/ – XIa клас, XIб клас
  3. Класно ръководство – 10б клас
Публикувано в 2019/2020 учебна година. Постоянна връзка.