Задължителна норма преподавателска работа

  1. Информационни технологии – VIIIa клас 1гр., VIIIб клас 1 гр., IXa клас 2гр., IXб клас 2 гр., IXв клас 2 група, Xa клас 1 гр., Xб клас 1 гр., Xв клас 1 гр.
  2. Информатика – IXa клас 2гр., IXб клас 2 гр., IXв клас 2 група
  3. Информационни технологии ЗПП –  Xв клас 1 гр.
  4. Математика – XII а, б, в класове
  5. Класно ръководство – XIIб клас
Публикувано в 2016/2017 учебна година. Постоянна връзка.