За мен

,,Добрият учител остава ученик за цял живот” – китайска мъдрост

Да си учител е призвание. В процеса на обучение се стремя да развивам творческото мислене и въображение на всяко дете. Отчитам ролята на семейството и смятам, че заедно трябва да работим върху развиването на индивидуалните потребности и способности на децата.

Учебно-възпитателния процес е двустранен – между ученика и учителя. Философията ми на работа се състои в това, че трябва да приема всеки ученик с индивидуалните му способности и облик, да не се опитвам да го променя, а да развивам това, което е заложено в него.