Борислава
Иванова

Професионално портфолио

Учител, начален етап на основното образование /I- IV клас/,
СУ ,,Емилиян Станев“ гр. Велико Търново

 

,,Добрият учител остава ученик за цял живот” /kитайска мъдрост/
Да си учител е призвание. В процеса на обучение се стремя да развивам творческото мислене и въображение на всяко дете. Отчитам ролята на семейството и смятам, че заедно трябва да работим върху развиването на индивидуалните потребности и способности на децата.