Образование

Доктор

ВТУ ,,Св.св. Кирил и Методий”

гр. Велико Търново

2017-2020г.

Специалност: Теория на възпитанието и дидактика

Магистър

ВТУ ,, Св. св. Кирил и Методий”

гр. Велико Търново

2014 – 2015г.

Специалност: Съвременни образователни технологии

Бакалавър

ВТУ ,,Св.св. Кирил и Методий”

гр. Велико Търново

2009 – 2013г.

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Средно образование

Техникум по индустриална химия ,,Проф. д-р Асен Златаров”

гр. Свищов

1995-1999г.

Специалност: Микробиологичен и технологичен контрол