Квалификация

2018 г. Великотърновски университет – Пета ПКС

2018г. Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – Обучение на учители преподаващи програмата по компютърно моделиране в трети клас

2015г. Русенски университет ,,Ангел Кънчев“ – Методика на обучението по БДП