Вътрешноинституционална квалификация

2016-2017

2016 – 2017г.

2017-2018

2017 – 2018г.

2018-2019

2018 – 2019г.