Разпространение

Преди мобилността:

http://pirinsko.com/dg-%E2%84%96-1-vedrica-v-blagoevgrad-sys-spechelen-proekt-na-stojnost-872500-evro-44966.html

https://trud.bg/дг-ведрица

http://www.e-79.com/news-114671.html

http://focus-radio.net/%D0%B4%D0%B3-%E2%84%961-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0/

https://www.struma.com/obshtestvo/dg-N1-vedrica-blagoevgrad-predstavi-svoi-proekt-po-programa-erazum_141335/

След мобилността:

https://trud.bg/дг-ведрица-благоевград-представи/

bnr.bg/blagoevgrad/post/101038903

https://bg-bg.facebook.com/strumata/…1-ведрица…проект…/1139711959536152/

https://www.struma.com/obshtestvo/dg-N1-vedrica-blagoevgrad-predstavi-svoi-proekt-po-programaerazum_141335/?fbclid=IwAR3iheyqdlwDpR3dDLJs4pU0cwfwpy2SipxRkuS8YYRj18FrUc1TDwBs-8M

https://www.actualno.com/social/detski-uchitelki-ot-blagoevgrad-se-obuchavat-v-ispanija-news_703484.html

http://www.palo.bg/a/%D0%B4%D0%B3-1-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-424433

29.10.2018г. – Среща с директорите на детските градини в град Благоевград, представители на Община Благоевград – Заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности – Христина Шопова, Началник-отдел  „Образование“  – Симона Георгиева–Митова и представители от училища, в лицето на Албена Узунова – учител по информатика и информационни технологии в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Благоевград, представители на медии и други…

В зала „22 септември“  се споделиха първите впечатления от Мобилността по проект №№ 2018-1BG01-KA101-047318,

„Европейска квалификация на педагогически специалисти за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи в педагогическото взаимодействие с деца 3-7години“, Програма „Еразъм+“,КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“.

На срещата се представи алгоритъма за участие по Програма Еразъм+ . Набелязани бяха основни моменти от кандидатстването и спечелването на проекта от ДГ№1“Ведрица“, град Благоевград.

Споделиха се впечатленията от осъществената мобилност в град Валенсия, Испания. Дискутираха се приликите и разликите на образователните системи в България и Испания. Споделени бяха впечатленията на всеки един от участниците в мобилността, пречупени през погледа на специалиста. Презентираха се моменти от работните визити в образователни центрове в град Валенсия и културните забележителности на града.

5.11.2018г. – Среща с педагогически специалисти от детските градини в град Благоевград – зала „22 септември“

Представяне на проекта след приключване на мобилността в град Валенсия пред учители в детските градини на Благоевград и други педагогически специалисти. Запознаване на колегите с начина за участие в  проект по Програма Еразъм+ и по-конкретно КА1. Презентиране на  моменти от работните визити в образователни центрове в град Валенсия и културните забележителности на града.

 

7.11.2018г. – Интервю с Директора на ДГ№1 „Ведрица“ Антоанета Григорова от Радио- Благоевград по повод завръщането от град Валенсия на пет педагогически специалисти от детската градина, участващи в проекта.

ЛИНК КЪМ ИНТЕРВЮТО

http://bnr.bg/blagoevgrad/post/101041822/pedagozi-ot-dg-1-vedrica-v-blagoevgrad-obmeniha-opit-v-ispanskia-grad-valensia

 

15.11.2018г. – Представяне и дискутиране  на  резултатите от мобилността в град Валенсия  пред колеги – педагогически специалисти от ДГ№1“Ведрица“ на педагогически съвет.  Споделяне на добри практики, които биха намерили място в дейността на детската градина. Запознаване с културните забележителности и традиции в град Валенсия, Испания

23.11.2018г. – Представяне и дискутиране  на  резултатите от мобилността в град Валенсия  пред колеги – непедагогически специалисти от ДГ№1“Ведрица“.  Споделяне  възможностите на Програма Еразъм+ за участие на непедагогически персонал в проекти. Презентиране на моменти от работните визити в образователните центрове и дискутиране.

Запознаване с културните забележителности и традиции в град Валенсия, Испания

28.11.2018г. Среща със Заместник – кмет Даниела Митева и експерта по образование в община Ихтиман, колеги – Директори и колеги – педагогически специалисти от град Ихтиман. Към програмата на  срещата се включи и презентация на проекта,  която се запозна колегите с  възможностите, които предоставя участието в Програма Еразъм+,  както и с алгоритъма за участване с проект. Представи се презентация на работните визити в град Валенсия, културните  забележителности и традиции.

15-16.02.2019г. Работно посещение в ДГ „Здравец“ – град Банско.

Срещата бе на тема: Работа по Европейски проекти – Програма „Еразъм+“.

Запознаване на колегите с възможностите за европейска квалификация с Програма „Еразъм+“. Презентиране на проекта. Споделяне на впечатления от посещенията на детски образователни заведения в град Валенсия, Испания и възможностите за включване на иновативни и разнообразни методи при взаимодействието с децата и родителите. Споделяне на положителното въздействие на проекта за повишаване на самочувствието на педагогическия специалист в професионален и личностен план, както и повишаване на чуждо-езиковите компетенции.

28.02.2019г. Вътрешна квалификация – „Методът Монтесори“ –презентация и дискусия между педагогическите специалисти в ДГ №1 “Ведрица“ и възможностите за се използва методът в детската градина.

16.03.2019г. Среща с Родителското настоятелство. Родителите се запознаха с начина на работа, МТБ и начина на взаимодействие между родители и учители в детските заведения във Валенсия.

22.03.2019г. Открита педагогическа ситуация пред колегията на детската градина и в присъствието на студенти от ЮЗУ с цел демонстриране на приложението на „Методът Монтесори“ у нас, според възможностите, които имаме и съобразен с ДОС. Учителят по музика съвместно със старши учител показаха възможностите за прилагане на игри и упражнения, според Монтесори.

17/18.04.2019г. Научно-практическа конференция „Акуални политики и практики в образованието“, град Плевен.

Участие с доклади:

Тематично направление: „Иновации в педагогическата теория и практика“:

  • „Работа по европейски проекти – средство за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти“ – автори: Антоанета Григорова, Иванка Тънова;
  • „Методът Монтесори като иновационен метод в практиката на детската градина“ – автори: Биляна Кантурска, Анна Смиленова, Мария Джалева

 

 


Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.