Олимпиада по български език и литература

Класирани за областния кръг на олимпиадата по български език и литература

Ученик Точки Оценка
С думи С цифри
1 6 а Катерина Цонева Милева 28 Отличен 5,75
2 6 в Ивелина Иванова Яначкова 28 Отличен 5,75
3 6 в Миглена Михайлова Бояджиева 28 Отличен 5,75
4 6 а Марта Томова Драгова 27 Отличен 5,50
5 6 а Йоана Петрова Ванкова 27 Отличен 5,50
6 6 б Катерина Петрова Иванова 27 Отличен 5,50
7 6 г Георги Димитров Ничев 27 Отличен 5,50