ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 21.02.2016 год.

17. Миглена Михайлова Бояджиева 120. ОУ Отличен 6

18. Йоана Петрова Ванкова 120. ОУ Отличен 5,75

19. Катерина Цонева Милева 120. ОУ Отличен 5,50

20. Марта Томова Драгова 120. ОУ Мн. добър 5,25

21. Ивелина Иванова Яначкова 120. ОУ Мн. добър 5,00

22. Катерина Петрова Иванова 120. ОУ Мн. добър 5,00

23. Георги Димитров Ничев 120. ОУ Мн. добър 4,50

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2016/03/15/Rezultati_olimpiada_BEL_oblasten_2016_rzskrtn.pdf