Реализиран към 10.06.19г. план -прием на ученици за I-ви клас-учебна 2019/2020г.

Към 10.06.2019г. са записани 59 ученици за I-ви клас, разпределени в 3 паралелки.
Свободни места-9.