Заповед за определяне на обществен съвет на училището