План за действие към стратегията за развитие на НУ “ Проф. П. Нойков“ за периода 2023 – 2028 г.

План-стратегия