САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Заповед- сесия ДЕКЕМВРИ, сесия Март, сесия Юни

Конспекти:

за професия: Монтьор на ССТ
за професия: Икономист
за професия: Фермер