BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Информация за проекта – тук

Към проекта https://www.mon.bg/bg/100925

Информационна система https://react.mon.bg/#

Обща стойност на проекта  http://www.daskalo.com/pgzemedelietg/files/2022/03/example-poster_React-EU.pdf

Осигуреност за работа в електронна среда   http://www.daskalo.com/pgzemedelietg/files/2022/03/Осигуреност.pdf