НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 5 „Изграждане на площадки по безопасност на движението по пътищата“

Днес, 09.12.2022г, в Професионална гимназия по земеделие открихме външната площадка по БДП, изградена по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 5. С площадката за обучение по безопасност на движението по пътищата, учебно-възпитателните условия станаха по-привлекателни. Учениците се забавляваха от предоставената им възможност за прилагане и развиване на компетентностите им по БДП. Поздравления за нашите инструктори, които проектираха и разчертаха площадката!????‍♀️????