НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул „Съвременна среда за качествено образование по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

По НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ , обновихме един учебен кабинет по български език и литература. Закупено е ново обзавеждане , учебници и учебни помагала. Благодарности към мотивираните учители по български език и литература Нели Маринова и Анета Божилова, които разработиха проекта. Ентусиазираните учители Мирослав Мирчев, Айтен Исмаилова и учителите по български език, създадоха приветлива образователна среда в учебните си кабинети. Благодарности и за ученикът Недко Асенов , който използва междусрочната си ваканция да окаже помощ на своите учители при лепенето на фототапети.