НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Днес, 24.03.2022г. в Професионална гимназия по земеделие официално беше открит новият  STEM център. Гости на събитието бяха госпожа Елка Станчева – началник на РУО – Търговище, господин  Косьо Костов – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“ в Община Търговище,  г-н Стефан Станчев – началник на Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ , господин Симеон Симеонов – старши експерт професионално образование и обучение  и госпожа Галина Димитрова – старши експерт по организация на средното образование.

В приветственото си слово госпожа Елка Станчева поздрави ръководството за реализацията на проекта и заяви:  „Смятам, че това е една голяма стъпка към промяна, от която през последните години училището наистина се нуждаеше. Убедена съм, че тази нова учебна среда ще предизвика интереса на учениците, ще отговори на очакванията им, ще им помогне да придобият трайни професионални умения и знания с практическа насоченост, които да са им полезни в живота“.

От своя страна директорът на училището инж. Стела Томова представи обособените кътовете-работилници, където учениците ще могат да творят, да развиват своите дигитални и технически умения, да създават арт изкуство и да преживяват учебното съдържание . В центъра ще се преподават интегрирани уроци, които ще комбинират знания от различни дисциплини, а уроците  ще бъдат част от проекто-базирано обучение чрез извършване на дейности. Директорът благодари на екипа, участвал с упорития си труд за изграждането на STEM центъра, а на Божидар Денев, ученик от 12 клас, беше връчена грамота за изключителен принос за изграждането му.

Дейността в центъра ще бъде устойчива във времето, тъй като  професиите, в които се обучават учениците, попадат в списъка на СТЕМ професиите – това са професиите на бъдещето, професии свързани с науката, техниката, инженерството и математиката.

Откриването на STEM центъра се превърна в истински празник за учениците, които поднесоха музикален поздрав към своите учители и гости.