НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на програмата търсим ръководител на съответните групи, както следва:

  1. Група „Театрално изкуство“
  2. Група “ Танцово изкуство“

Ръководителите на групи в съответното направление и категория могат да бъдат специалисти от самото училище в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство, както и външни специалисти в дадената област. Външните специалистите могат да бъдат от институции към Министерството на образованието и науката, от институции към Министерството на културата и др. В зависимост от спецификата на заниманията ръководител на група може да бъде външен специалист, педагогически специалист от училището или екип от външен специалист и педагогически специалист от училището (не повече от 2 специалисти в екип).

За повече информация: 21Zaedno_v_izkstv_sport17052022

ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА НА 24.04.2023Г. НА ГРУПА“ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО“

В изпълнение на проект по НП „Заедно в изкуствата и в спорта” на МОН, наши ученици от групата по танцово изкуство имаха творческа изява, организирана от РУО Търговище. Събитието се проведе в I СУ ”Св. Седмочисленици”.  Поздравления за ръководителя на нашата танцовата група  г-жа Моника Димова, за подготовката на участниците в хумористичната танцова постановка „Клюкарки”. С много хъс и вълнение на сцената излязоха Сидика Тодорова, Вивиан Станчева и Памела Русева от 8 клас, Антоанета Йорданова, Христина Радева, Христина Цонкова и Себастиана Стоянова от 9 клас, Вилиян Михайлов, Денис Кирилов и Тонислав Кръстев от 10 клас. Грамота за участие получиха всички танцови групи, включили се в проекта.

ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА НА ГРУПАТА ПО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО- 28.04.2023г.

Под светлините на прожекторите, в изпълнение на проект по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта” на МОН, наши ученици от групата по театрално изкуство имаха творческа изява, организирана от РУО Търговище. Събитието се проведе в Държавен куклен театър, гр. Търговище. Поздравления за ръководителите на групата по театрално изкуство г-жа Моника Димова и г-жа Айтен Исмаилова, за подготовката на участниците и прекрасната им изява!