НП „Бизнесът преподава“ Модул 1 – Бизнесът в училище и Модул 2 – Учители в предприятия

Модул 1 – Бизнесът в училище

На 19.04.2022 година, част от училищния екип, се включи в обучение на тема : „3D решения за STEM центрове“, проведено в MS Teams от ТехноЛогика ЕАД по договор за партньорство

Отваряне на снимката

Модул 1 – Включване на представители на бизнеса в учебния процес

Фирма МЕБЕЛ СТИЛ осъществи обучение за ученици от училището , обучавани по професия Оператор в дървообработването, като включи представители на бизнеса в учебния процес в рамките на 6 часа по теми, свързани с дървообработване, мебелно производство и тапицерство

Няма налично описание.

Няма налично описание.

Няма налично описание.

Няма налично описание.