Свободни места

към 02.09.2022 год:

Справка за броя на записаните ученици след 1-ви етап на класиране (ДПП 8-ми клас за учебната 2022/2023г.) и брой незаети места по специалности.

Специалност Брой записани Брой незаети места
0155  Техник-растениевъд 12 1
1168  Техник на селскостопанска техника 12 1
0157  Спедитор-логистик 7 6
3453 Производство на тапицирани изделия 7 6

 

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И ПРОФЕСИИ КЪМ 01.09.2022г.

КЛАС/ПРОФЕСИЯ
8
9
10
11
12

Техник на ССТ

1 5 5 4 14

Техник-растениевъд

1 5 3 2 9

Спедитор-логистик

Икономист

6

5

3

3

5

Оператор в дървообработването

6 4