Свободни места

към 24.07.2023 год:

Справка за броя на записаните ученици след 2-ри етап на класиране (ДПП 8-ми клас за учебната 2023/2024г.) и брой незаети места по специалности.

Специалност Брой записани Брой незаети места
0155  Техник-растениевъд 12 1
1168  Техник на селскостопанска техника 13 0
0157  Спедитор-логистик 12 1
3453 Производство на тапицирани изделия 2 11

 

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И ПРОФЕСИИ КЪМ 01.09.2022г.

КЛАС/ПРОФЕСИЯ
8
9
10
11
12

Техник на ССТ

1 5 5 4 14

Техник-растениевъд

1 5 3 2 9

Спедитор-логистик

Икономист

6

5

3

3

5

Оператор в дървообработването

6 4