ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Общественият съвет при ПГ по земеделие,Търговище е в състав:

Драгомир Димов – старши експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“- съгл. Заповед РД -З 1300/15.11.2022г на д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище;
резервен член: Светослава Христова – здравен медиатор към Община Търговище – съгл. Заповед РД -З 1300/15.11.2022г на д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище;

Божидар Митов – работодател
Татяна Титкова -работодател

Писмо Областен управител

родители:

Лилия Ганчева – председател

Соня Петрова

Гюлбахар Махмудова

 

Покана за Обществения съвет към ПГ по земеделие, Търговище за заседание на 26.09.2022г от 16.30 ч.

ПОКАНА за Обществения съвет към ПГ по земеделие, Търговище за заседание на 26.04.2018г от 14.25ч.

 


ПОКАНА за Обществения съвет към ПГ по земеделие, Търговище за заседание на 21.09.2017г от 16.00ч.

ПОКАНА за заседание на 28.04.2017г. от 17.00ч.

ПОКАНА за заседание на 08.12.2016г.