КУРСОВЕ Твк, Твк-З

Провеждаме обучение съгласно НАРЕДБА 1 от 15.02. 2019 г. на МЗХГ за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника  по следните категории:

1. категория Твк – колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;


2. категория Твк-З – специализирана и специална самоходна земеделска техника; / комбайнери/

               Записването на желаещите да придобият правоспособност за работа категория Твк и Твк – З е целогодишно след подаване на заявление по образец в Професионална гимназия по земеделие.

Повече информация относно обучението и цените на телефон 0894 629077

Разполагаме със собствена учебна база- специализиран кабинет, оборудван с нагледни средства, за провеждане на теоретичното обучение. Практическото обучение се провежда с учебна техника  /трактори, плугове, зъбни и дискови брани, фрези, култиватори за слята и междуредова обработка, валяци, сеялки за зърнено-житни и окопни култури, машини за растителна защита, тракторни косачки, сенопреси, зърнокомбайн/ на учебна площадка и учебно опитно поле.

18.04.2022 год – Успешно проведен и приключил изпит за категория Твк.

Няма налично описание.

18.11.2021 год – Успешно проведен и приключил изпит за категория Твк.

Няма налично описание.