8.А клас

Класен ръководител: инж. агр. АНТОАНЕТА ТОДОРОВА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – първи срок  ,   втори срок

Учебен план- техник растениевъд 8а клас(2022/2023)

Учебен план- техник на селскостопанска техника 8а клас(2022/2023)

 

Утвърдена програма за държавни квалификационни изпити