12. Б клас

Класен ръководител: Радостина Николова Димитрова

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-първи срок, втори срок

Учебен план – техник-растениевъд  12б клас (2022/2023)

Утвърдена програма за държавни квалификационни изпити

Учебен план – икономист  12б клас (2022/2023)

Утвърдена програма за държавни квалификационни изпити

Учебен план Икономист – 11 б клас(2021/2022)

Учебен план Техник – растениевъд – 11 б клас(2021/2022)