ДЗИ/ЗДИППК

Сесия май – юни

Резултати ЗДИППК:

Всички зрелостници лично могат да се запознаят с рецензиите на оценените си изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представители на комисии, съгласно заповед на директора на ПГ по земеделие, гр. Търговище.

Къде мога да проверя своя резултат?

В канцеларията на ПГ по земеделие, ет 2.

Кога мога да проверя своя резултат?

За проверка и запознаване с резултатите от ЗДИППК, можете да заповядате в дните:

  • 12.06.2023г. ( Понеделник ) от 13:00ч. до 16:00ч.
  • 13.06.2023г. ( Вторник ) от 13:00ч. до 16:00ч.
  • 14.06.2023г. ( Сряда ) от 13:00ч. до 16:00ч.

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май
2023 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

Информация за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК за учебната 2022/2023 г.

  1. Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления за учебната 2022/2023 г. (съгласно Заповед № РД 09–4060 от 30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката):
Сесия Срок за подаване на заявления Дата на изпита
януари за лица, придобили право да положат държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.

20.12.2022 г.

20.01.2023 г.
май – юни за лица, придобили право да положат държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.

06.02. – 21.02.2023 г.

23.05.2023 г.
май – юни за ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 г.:              06.02. – 21.02.2023 г. 17.07.2023 г.
август – септември за лица, придобили право да положат държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.

26.06. – 07.07.2023 г.

25.08.2023 г.
август – септември за ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 г.:                26.06. – 07.07.2023 г. 25.08.2023 г.

2. Дати за провеждане на държавните изпити – част по практика на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления за учебната 2022/2023 г.

Сесия Срок за подаване на заявления Дата на изпита
януари за лица, придобили право да положат държавен изпит  – част по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.

20.12.2022 г.

23.01.2023 г.
май – юни за лица, придобили право да положат държавен изпит – част по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.

06.02. – 21.02.2023 г.

29.05.2023 г.

30.05.2023 г.

май – юни за ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 г.:               06.02. – 21.02.2023 г. 20.07.2022 г.

21.07.2022 г.

август – септември за лица, придобили право да положат държавен изпит – част по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.

26.06. – 07.07.2023 г.

28.08.2023 г.
август – септември за ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 г.:              26.06. – 07.07.2023 г. 28.08.2023 г.

Заявление ДЗИ и ЗДИППК

Място за провеждане на изпита по практика-училищния корпус и УОС.

В деня на изпита учениците да  носят лични карти.

zap4060_DI-prof_01092022

zap4063_grafik-DZI_01092022

 

Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование – теми Model_s_izpitni_temi

2. Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование – тест Model_s_pismen_test

3. Задание за дипломен проект – модел

Model_s_diplomen_proekt_002