ЗА УЧЕНИКА

Техник на селскостопанска техника 8.А 9.А 10.А 11.А 12.А
Техник – растениевъд 8.А 9.Б 10.Б 11.Б 12.Б
Икономист 10.Б 11.Б 12.Б
Спедитор-логистик 8.Б 9.Б
Оператор в дървообработването 8.Б