ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ
инж. Стела Томова – Директор
БДП, Технически дисциплини – професионална подготовка
инж. ГАЛЯ ГЕНЧЕВА – ЗДУД Математика и инф. технологии
НЕЛИ МАРИНОВА Български език и литература;  Руски език, Немски Език
АНЕТА ПАНАЙОТОВА Български език и литература, Руски език
ТАТЯНА ГАЛЧЕНКО Английски език
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ Математика и инф. технологии
МОНИКА ДИМОВА История и цивилизация; Гражданско образование
МИЛЕН ДИМИТРОВ География и икономика; Философски цикъл/Училищен медиатор
РАДМИЛА САПУНДЖИЕВА Биология и здравно образование
ЕРЕДЖЕБ АЗИЗОВ Физика и астрономия
АЙТЕН ИСМАИЛОВА Химия и ООС
ДОБРОМИР ДАФИНОВ Физическо възпитание и спорт
инж. СТЕЛА ТОМОВА
инж. ЕВГЕНИ ИВАНОВ
Технически дисциплини, БДП
Технически дисциплини
инж. АНТОАНЕТА ТОДОРОВА/ инж. МАРИЯ ПЕНЧЕВА

инж. ЗДРАВКО ВОДЕНИЧАРОВ

Растениевъдство – теория/практика

Материалознание и сушене на дървесината

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА
Икономически дисциплини-теория
Икономически дисциплини-теория
ДЕНЧО ПЕНЧЕВ Икономически дисциплини – практика
инж. ЮРИСЛАВ ЙОРДАНОВ Трактори и автомобили- теория и практика, Кормуване кат. Ткт
МЛАДЕН БОРИСОВ РМТА, ССМ-практика
ПЕТКО ПЕТРОВ Кормуване кат.В
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ СТАНКОВА

Училищен психолог

Ресурсен учител