ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ
Росица Николова |Димитрова – Директор
Икономически дисциплини-теория
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА – ЗДУД Икономически дисциплини-теория
НЕЛИ МАРИНОВА Български език и литература;  Руски език, Немски Език
АНЕТА ПАНАЙОТОВА Български език и литература, Руски език
ТАТЯНА ГАЛЧЕНКО Английски език
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ Математика и инф. технологии, физика и астрономия
МОНИКА ДИМОВА История и цивилизация; Гражданско образование
МИЛЕН ДИМИТРОВ География и икономика; Философски цикъл/Училищен медиатор
РАДМИЛА САПУНДЖИЕВА Биология и здравно образование
инж. ГАЛЯ ГЕНЧЕВА  Математика и инф. технологии
АЙТЕН ИСМАИЛОВА Химия и ООС
ДОБРОМИР ДАФИНОВ Физическо възпитание и спорт
инж. СТЕЛА ТОМОВА
инж. ЕВГЕНИ ИВАНОВ
Технически дисциплини, БДП
Технически дисциплини
инж. АНТОАНЕТА ТОДОРОВА/ инж. МАРИЯ ПЕНЧЕВА

инж. ЗДРАВКО ВОДЕНИЧАРОВ

Растениевъдство – теория/практика

Материалознание и сушене на дървесината

АНТОН АНДРЕЕВ Икономически дисциплини-теория
ДЕНЧО ПЕНЧЕВ Икономически дисциплини – практика
инж. ЮРИСЛАВ ЙОРДАНОВ Трактори и автомобили-  практика, Кормуване кат. Ткт
инж. НИЯЗИ МЕХМЕДОВ РМТА, ССМ-практика
инж. СЕВИН ЗЕЙНУЛОВ Кормуване кат.В
инж. СТЕЛА СТЕФАНОВА

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ СТАНКОВА

БДП, Технически дисциплини – професионална подготовка

Училищен психолог

Ресурсен учител