Контакти

адрес: гр. Търговище, ул. “ Цар Симеон “ №27
тел.: 0878657314 ; 0894629077 -директор инж. Стела Стефанова
тел.: 0896125744 – заместник-директор учебна дейност Радостина Димитрова
тел.: 0895636352 – завеждащ административна служба – Ваня Иванова
тел.: 0878657316 – гл. счетоводител – Йорданка Дончева

Служебна електронна поща:    info-2500605@edu.mon.bg