Контакти

адрес: гр. Търговище, ул. “ Цар Симеон “ №27
тел.: 0878657314 ; 0894629077 -директор инж. Стела Стефанова
тел.: 0889068096 – заместник-директор учебна дейност инж. Галя Генчева
тел.: 0895636352 – завеждащ административна служба – Ваня Иванова
тел.: 0878657316 – гл. счетоводител – Йорданка Дончева
e-mail: pgzemedelie.tgv@abv.bg