ЗА НАС

лого на училищетоПрофесионална гимназия  по земеделие има  70 годишна история. Училището е  създадено през 1952 година. В своето дългогодишно развитие то се утвърждава сред средните училища в общината и с успех удовлетворява нуждите от кадри  за  селското стопанство.

В училището се подготвят кадри по следните професии и специалности:

По дуалната система на обучение:

  • Техник на селскостопанска техника/Механизация на селското стопанство/ Партньор в обучението е фирма Агроелит  , с управител и собственик г-н Божидар Митов
  • Техник- растениевъд/ Растителна защита и агрохимия и Трайни насаждения          Партньор в обучението е ЛВК – Винпром Търговище с управител инж. Петко Матеев
  • Оператор в Дървообработването/Производство на тапицирани изделия. Партньор в обучението е Мебел стил, Търговище, с управител Илко Илиев
  • Икономист/Земеделско стопанство
  • Спедитор – логистик/ Спедиция, транспортна и складова логистика – професия с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

ПГ по земеделие разполага с два пригодени кабинета за спортни дейности, оборудвани с фитнес уреди и тенис на маса, открити физкултурни площадки за футбол, волейбол и фитнес, оборудван машинно-тракторен парк, два полигона за обучение на водачи  на МПС,  категория Ткт и Твк, 10 декара обработваема земя , овощна градина, работилници, два компютърни кабинета,  музейна сбирка за историята на гимназията, медицински кабинет. Изградени са специализирани кабинети за провеждане на учебните занятия по „Трактори и автомобили“, „Селскостопански машини“, „Безопасност на движението по пътищата“, „Растениевъдство“, Логистика“ „Мебелно производство“ и др. Изграден и обзаведен е STEM център в училището по НП. Оборудван е с интерактивен мултитъч дисплей, четири лаптопа за различните  кътове-работилници, 3D принтер. компостер, лаборатория за почвен анализ, микроскопи и др. По проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, са закупени съвременни машини за баланс, монтаж и демонтаж на автомобилни гуми, компресор, подемник, диагностичен уред и софтуер за диагностика на автомобили, с които учениците от професия Техник на селскостопанска техника се обучават , за да могат  да отговорят на нуждите на пазара на труда.

Учебните занятия по практика се провеждат в добре оборудвани технически работилници и в  училищното опитно стопанство. За провеждане на учебната практика се използват  специализирана работилница по ССМ, специализирани работилници по „Двигатели с вътрешно горене“,   „Трансмисии и ходова част на трактора и автомобила“, оборудвани със съвременни диагностични уреди , разрези и макети на двигатели и механизми,  стенд за регулиране на дюзи,  сеялки за зърнено-житни и окопни култури, плугове, брани, фрези, култиватори, тороразпръскващи ремаркета, пръскачки, косачки, сеносъбирачки, верижни и колесни трактори. Машинно-тракторния парк е обновен, чрез проекти по НП на МОН, съфинансирани от фирма АГРОЕЛИТ, с управител г-н Божидар Митов.

Обучението за водачи на МПС кат. В, се извършва с нов учебен автомобил – Опел Корса, закупен 2017 година по НП на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“,

а обучението за придобиване на свидетелство за правоспособност за работа с машинно-тракторни агрегати се извършва със съвременен  трактор Зетор Проксима Пауър 120.

В началото на учебната 2019/2020 година, училището се сдоби и с нов трактор TYM Т654, снабден с челен товарач.

Училището притежава и разрешително за обучение на комбайнери – категория ТвкЗ