УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Заявление до класен ръководител за извиняване на отсъствия – до 3 дни

Заявление до директора за извиняване на отсъствия – до 7 дни 

 Универсално-удостоверение

Удостоверение за Дирекция социално подпомагане