График за провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети за втори срок на учебната 2020/2021 година.

График за провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети за втори срок на учебната 2020/2021 година.