Профил на купувача

Едно българско училище бе опожарено! Нашето свидно училище!

Ние – учениците и целият педагогически и непедагогически персонал от Основно училище Христо Ботев в с.Раковица, общ.Макреш,обл.Видин ,

с наша и Ваша помощ и сърцатост ще го възкресим от пепелта! Ще пребъде!

Българи  от близо и далеч!

Отправяме към Вас нашия призив за помощ и дарителство –

призив към всички, които се чувстват съпричастни на каузата за запазване на българското училище и образование,

да помогнете за финансовото обезпечаване на ремонта на сградата.

Спешно се нуждаем от Вашата щедра подкрепа!

 

Разкрита е банкова сметка , по която всеки гражданин, фирма, организация, институция,  имащи възможност, могат да дарят средства.

Община Макреш, област Видин обявява следната дарителска сметка в лева, по която граждани и фирми могат да даряват суми, които ще бъдат използвани за извършване ремонт след възникнал пожар на ОУ “Христо Ботев“ с. Раковица, община Макреш.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА МАКРЕШ
ТОКУДА БАНК АД
BIC: CREXBGSF
IBAN: BG 13 CREX 9260 84 1581 3700
Код за вид плащане:
в лева – 44 51 00
Основание: Дарение ОУ “ Христо Ботев“ с. Раковица

 

С уважение и дълбока признателност за Вашата щедрост и солидарност!