ДОБРАТА НОВИНА

Образователните медиатори – помощници, приятели и герои за децата!

Образователният медиатор в ОУ“Христо Ботев“с.Раковица Ивета Иванова е енергичен,сърцат и отдаден посредник между семействата, местната общност,  учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото  училищно образование и обучение на учениците от уязвими групи  и пълноценното включване на родителите и местната общност в развитието на образованието, социализацията и интеграцията. Нейна силна черта е работата на терен сред общността и семействата на нашите ученици.Ивета Иванова и e активен член на мрежата на образователните медиатори.

С гордост споделяме успешното участие на Ивета в обучение за образователни медиатори, организирано от  ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ”

За още по-голяма радост тя е предложена е за координатор на медиаторите в северозападна България! Желаем й успех и достойно представяне!

Отваряне на снимкатаОтваряне на снимкатаОтваряне на снимката

Отваряне на снимката