Посещение на парламента

На 17.06.2016г. участниците по проекта посетиха парламента на Р България.