Дейност6

Граждани на света

Цел на дейността:

Привличане вниманието на обществеността, медиите и властите към проблема на нетолерантност и дискриминация;

Подкрепа за специфични групи, изложени на различни форми на дискриминация, или по отношение на които има различни прояви на нетолерантност и „реч на омразата”.

Насърчаване на обществото за прояви на толерантност.

Описание на дейността:

В дейността се предвижда създаване на клуб „Граждани на света”, в който учениците ще научат защо да гласуваме, защо и как да протестираме и какво работят различните институции у нас. Ще се провеждат дебати и дискусии между ученици от различни етноси по актуални за европейската и българска политика теми и ще се набляга на важността на образованието и изграждането на добродетели.

На работните си срещи учениците ще дават предложения и ще обменят мнения и идеи във връзка с училищния живот и бъдещето на училището. Клубът ще бъде място за диалог и сътрудничество между учениците и училищното ръководство. Ще представя и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет. Чрез клуба ще се дава гласност на актуални въпроси и на училищни инициативи. Участниците в дейността ще се обучават във формирането на лидерски умения и как да бъдат истински граждани.

Проявите на клуба ще бъдат заснемани и публикувани в сайта на проекта.

Предвижда се най-изявените ученици от общата целева група на настоящия проект да бъдат включени в екскурзия до Народното събрание на Република България. Участниците ще бъдат придружени от преподавателя.

В дейността ще вземат участие 20 ученици и един ръководител. Продължителността на дейността е 100  часа.