Дейност4

Кулинарно пътешествие

Цел на дейността:

Целта на клуба е съхраняване и насърчаване на културата на етносите и създаване на условия за изразяване на етническата самобитност в кулинарната област.

Описание на дейността:

В тази извънкласни инициатива ще участват една група от 20 ученици от различни етноси. Извънкласната работа с целевата група ще бъде в продължение на 100 часа. Участниците разделени на групи ще подготвят и ще представят традиционни ястия за своя етнос. Обяд – дегустация на приготвените ястия ще определи с гласуване „най-вкусното” според участниците. Рецептата на ястието спечелило първо място ще бъде публикувана в информационния бюлетин, а видео от приготвянето на ястието ще бъде качено в сайта на проекта. Предвижда се най-изявените ученици от общата целева група на настоящия проект да бъдат включени в екскурзия до Народното събрание на Република България. Участниците ще бъдат придружени от преподавателя.