Дейност3

Етноновини

Цел на дейността:

Целта на клуба е да отразява всичко, което се случва в този проект и за интеграцията на етносите в училище под формата на статии, снимки, видеоматериали.

Описание на дейността:

Всеки ученик ще намери своето място в училищния живот, ще прояви своя талант, ще се чувства значим сред връстниците си, ще бъде част от предизвикателствата на съвременното образование.

При съвременното обучение и възпитание най-важно е да се подтикнат учениците да развиват своите заложби, да се научат да изказват своето мнение свободно, да разширяват знанията и уменията си. Да мотивираш ученика за една или друга дейност е водещото начало към успеха. Затова дейностите, реализирани в клуба ще са в три направления – видеорепортажи, фотожурналистика и публицистика. От участниците в клуба ще бъде създаден сайт на проект „ПРИЯТЕЛСКИ РЪЦЕ”, в който ще се публикуват материали, отразяващи работата на останалите дейности на проекта. В края на своята дейност клубът ще подготви филм и информационен бюлетин, които ще бъдат разпространени сред учениците от Гимназията и обществеността на град Сандански.

При провеждане на Фестивала на етносите направените фото и видео материали от клуб „Етноновини” ще бъдат изложени на обществено достъпно място, за осигуряване на по-голяма гласност и въздействие.

Освен изпълнението на проекта, младите журналисти ще имат за задача да отразяват и живота на местните етнически групи.