Дейност2

 Фестивал на етносите

Цел на дейността:

Дейността на клуб „Фестивал на етносите” има за цел запознаване с честването на празници от традиционния календар на малцинствата. Учениците ще разучат ритуали, свързани със семейните обичаи и обреди, календарните празници на различните български етноси.

IMG_0918Описание на дейността:

В клуб „Фестивал на етносите” участват 20 ученици, които са  обединени от желанието да изучават и представят основните етноси в България – българи, турци, роми, евреи, арменци.

Участниците ще извършват проучвания в областта на историята, културата, фолклора, традициите на етноса, чиито представители са те. Крайният продукт на този клуб ще бъде „Фестивал на етносите”, по времето на който ще се представят различните етнически групи в България в продължение на една седмица. Проявите ще бъдат не само на сцена, но ще има и придружаващи ги изложби, концерти и забавни изяви. Проявите на клуба ще бъдат заснемани и публикувани в сайта на проекта.