Дейност5

 Всеки от нас има талант

Цел на дейността:

Преодоляване на наложени стереотипи за ромския етнически етнос и изграждане на толерантно отношение.

IMG_0863Описание на дейността:

По време на тази дейност ще се създаде клуб ” Всеки от нас има талант.”, който включва ученици от различни етноси. Участниците ще имат възможност не само да представят своя талант, но и ще издирват и поощряват свои съученици да покажат дарбите си. В рамките на тази дейност ще се използва интересен и ефективен метод за работа с младите хора за насърчаване на идеи, креативност и творческо мислене. Формите на работа: организиране на караоке, флашмоп и конкурс на тема „Светът, който създаваме”.Творбите на конкурса ще бъдат във всякаква форма и вид (снимки, поезия, проза, рисунка, колажи и др.). Конкурсът ще се организира от участниците в дейността, но ще бъдат поканени за участие всички ученици от община Сандански.

Най-добрите конкурсни работи ще бъдат публикувани в информационния бюлетин на проекта. Проявите на клуба ще бъдат заснемани и публикувани в сайта на проекта.

Предвижда се най-изявените ученици от общата целева група на настоящия проект да бъдат включени в екскурзия до Народното събрание на Република България. Участниците ще бъдат придружени от преподавателя.

В дейността ще вземат участие 20 ученици и един ръководител. Продължителността на дейността е 100 часа.