За нас

Добре дошли!

Това е официалният сайт на Ученическият съвет на

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ гр. Добрич

Адрес: Град Добрич, пощенски код 9300, ул. „Генерал Гурко“ № 1, п.к. 132


Тел./ Факс:

+ + 359 58 600 143 – инж. Ангел Христов, директор

++359 58 600 144 – Минка Господинова, заместник-директор

++359 58 600 171 – канцелария, главен счетоводител

 Е-мейл адрес:

fsgdobrich@mail.bg

fsgdobrich@gmail.com


Членове на съвета:

 Ралица Райкова – председател

Лилия Колева – заместник – председател

Михаела Желязкова – протоколчик, секретар


Съюз на учениците в България:

Е-мейл адрес: n_u_s@abv.bg

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/nationalschoolstudentcouncil/