Новини

УСТАВ

на Ученически съвет при Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич

За учебната 2017-2018 година

Устав 2017-2018