Създаване и интегриране на компонентите на сайт

1. Създаване на уеб страници

1 Задача: Създайте останалите страници ма сайта.

  • Съхранете ги с подходящо име в папката pages.
  • Всички останали страници са обикновени файлове без рамки и се зареждат в основната част на началната страница.
  • За създаване на нова страница от менюто File, подменю New се избира HTML. Страницата се преименува с подходящо име и се задава наименование (Title), което се визуализира в заглавния ред на браузъра.
  • За настройките на страницата от контекстното меню се избира командата Page Properties се задава мястото на страницата, наименованието, което се изписва в заглавния ред на браузъра, ключовите думи за търсачките.
  • Периодично запазваме направените промени от меню File, Команда Save All.

2 Задача: Оформете навигационната система на сайта

  • Навигацията може да се реализира чрез интерактивни бутони, които се вмъкват от меню Insert с команда Interactive Button…

Прието е първата хипервръзка да е Начало. В полетo Text се въвежда наименованието на бутона. В полето Link се посочва страницата, към която се препраща – натиска се бутон Browse… , чрез който се отваря прозорец Hyperlink. Избира се съответната страница и чрез бутона Target Frame… се посочва къде да се зарежда в основната част.

2. Тестване на статичен уеб сайт

  • След като създадете навигационната система на сайта проверете дали всички хипервръзки работят правилно.
  • Преглед на страниците и проверка на хипервръзките се извършва от меню File, подменю Preview in Brоwser с избор на браузър от списъка. Препоръчително е тестът да бъде направен с няколко различни браузъра

Примерен вид на сайта
Задача направете в google следния сайт