Правила за използване и инсталиране на периферни устройства

1. Периферни устройства

 • Разнообразието от допълнителни устройства, които могат да се включат към компютърните системи непрекъснато нарастват.
 • Понятието интерфейс се използва за връзка между два компонента от компютърната система.
 • Хардуерният интерфейс включва физическите и логическите връзки между компонентите.
 • Стандартният интерфейс на входно-изходните устройства дава възможност за лесно свързване на устройствата
 • Периферните устройства са спомагателни устройства, които увеличават функционалността на компютрите

Задача: Опишете предназначението на посочените устройства.

2. Основни принцип на действие на входно изходните устройства

 • За осъществяване на връзката между централния процесор, дънната платка и периферните устройства се използват специални компоненти наречени контролери.
 • Контролерите са хардуерни елементи (електронни платки), служещи за управлението на периферията на компютъра.
 • Устройствата, разположени в системната кутия, се свързват към контролерите чрез специални кабели, а за външните се използват конектори, намиращи се в задната част на системната кутия.
 • При поставяне на контролера в слота на дънната платка, той се свързва към шината между централния процесор и основната памет.
 • По този начин контролерите непрекъснато следят сигналите, изпращани от централния процесор и реагират, ако сигнала се отнася до тях.
  • Елементите за свързване на различните периферни устройства към системата се наричат портове.
  • Първоначално са разработени портове със специфично предназначение разделени в две групи: серийни и паралелни.
  •  Серийни портове (СОМ портове) се използват за устройства, които се нуждаят от двупосочна връзка със системата – за предаване и приемане на информация.

 • Паралелни портове предназначени за еднопосочна връзка и най-често за свързване на принтери.

 • Създаденият стандарт за външна шина за свързване на периферни устройства USB (Universal Serial Bus) решава проблема с необходимостта портове със специално предназначение.
 • Съвременните компютърни системи разполагат с USB портове, които позволяват периферните устройства да се свързват към компютъра и автоматично да се разпознават.

 • Всяко периферно устройство, чрез своя контролер, има нужда от специфично обслужване, което трябва да бъде прието от ОС. Това се извършва чрез специална програма наречена драйвер.
 • За работата на входно изходните устройства се грижи специална система за управление на входа-изхода. Тя е част от ОС и осъществява управлението на потока данни между паметта и входно-изходните устройства.
 • Тя осигурява достъп до устройствата и възможност за инсталиране/деинсталиране на устройствата, диагностицира състоянието им, осигурява драйвери за управлението на устройствата.
 • Чрез нея се преобразуват действията с входно-изходни устройства в разбираем за процесора вид.

Задача 1: Разгледай с какви портове разполага компютърната конфигурация, която използваш.

3. Свързване на съвременни периферни устройства

 • При създаването на една ОС трябва да се подсигури управлението на всички устройства.
 • С появата на нови периферни устройства е нужно да се предостави възможност за тяхната работа.
 • Производителите на устройство, трябва да подсигурят драйвери за използваните в момента ОС.

Задача 2: Включете вашият мобилен телефон към компютъра. При необходимост инсталирайте драйвери.

 • При закупуване на периферно устройство, освен документация за ползване, се предлага и носител с драйвери за това устройство. Драйвери могат да се изтеглят и от сайта на производителя.
 • След като се включи към компютъра се инсталират и драйвери за това устройство.
 • Чрез Widows Update се инсталират или актуализират автоматичен.
 • При проблем с дадено устройство е възможно да се наложи преинсталиране или актуализиране на драйвера. За целта се използва Device Manager.

Активности:

 1. Изброй с какви периферни устройства разполага компютърния кабинет. Какви възможности предлага всяко от тях.
 2. Посочи начини за връзка между смартфон и компютър.
 3. Какво е предназначението на плотерът? Към кой вид периферни устройства спада?
 4. Потърси в интернет информация за нови технически устройства, Разкажи за тях на съучениците си.