Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац

Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац. Ресурси

Форматиране наричаме промяна на характеристиките на текста – цвят и размер, взаимно разположение на редове и абзаците, оформление на страницата.

Правилно форматирания текстов документ има добър външен вид и се чете ивъзприема по-лесно.

 1. Форматиране на ниво текст

Кой от елементите на текста наричаме символ?

Най-често използваните инструменти за форматиране на символи се намират в групата Font на лентата Home.

 

 

 

 

 

 

 

За всеки символ може да избираме:

 1. Шрифт (Font). Това е начинът на изписване на символите.
 2. Размер (Font Size). Това е големината на символите.
 3. Стил – Може да бъде Normal. (Bold) удебелен, наклонен (Italic) и подчертан (Underline).
 4. Цвят на символа.
 5. Бутон, с който можем да отворил диалогов прозорец с още настройки.

! Символите, които ще форматираме, трябва да са маркирани.

? Как се маркира текст?

Да отворим файла Zodiac.docx и да форматираме символите както следва:

Въвеждаме нужните стойности от прозореца Font.

Потвърждаваме, като щракнем върху бутона ОК.

 1. Форматиране на текст на ново абзац

? Какво е абзац? Някои от харaктеристиките на абзац може на променяме от инструментите в групата Paragraph, но диалоговия прозорец  Paragraphимаме много повече възможности. Да отворим и да го разгледаме.

Можем да променяме:

 1. Подравняване (Alignment) – може да бъде центрирано(Centered), двустранно (Justified), ляво(Left), дясно (Right)
 2. Отстъпи (Indentation) ляво(Left), дясно (Right) на абзац.
 3. Отстъп от първи ред в абзац (Special). Колко навътре в абзаца ще започне текстът.
 4. Междуредие (Line spacing) – разстояние между редовете.
 5. Разстояния (Spacing) преди и след абзац. Използва се за по-голяма четливост, за да може човешкото око по лесно да следи текста.