Упражнение – числа на Фибоначи

Коледна украса

Роботко има играчка – топка за украса на коледната елха. По неин модел на следващия
ден направил една топка, а всеки следващ ден започнал да прави толкова топки, колкото е направил за предишните два дни общо, като се брои и топката, която е модел. Хрумнало му, че може да напише подпрограма, с която да изчислява колко топки щe изработи за даден ден.

Любопитно

Числата, отговарящи на броя на топките през всеки следващ ден, са известни като
числа на Фибоначи. Те се откриват навсякъде около нас – в природата, в изкуството, в
архитектурата, дори в човешкото тяло!

Анализ на задачата и математически модел

Последователно, чрез цикъл, пресмятате броя на топките за 3-ти, 4-ти, и т.н. ден, докато
стигнете до желания ден.
Ще ви бъдат нужни две променливи Число 1 и Число 2, които да пазят информация за броя на топките от предходните два дни. Забелязвате, че ако ви интересува n-ти ден,
броят на повторенията ще бъде n – 2, тъй като за първите два дни броят на топките е
известен.

Трик за професионалисти

Добавете още една променлива общо, която първоначално има стойност 2 (топките за
първи и втори ден) и след това променяйте в цикъла стойността ѝ с резултата за всеки
ден.

Добра практика

Препоръчително е да извеждате разбираеми за потребителя съобщения чрез използването на вложени блокове съедини.

Коледни топки

Допълнете проекта Заключен космически град в студиото към учебника, за да се изчислява броят топки, които ще изработи Роботко, като използвате знанията си за редицата на Фибоначи. Използвайте собствения блок фибоначи, който създадохте, и допълнете пропуските в кода.

 

 

 

 

 

 

За по-въздействащ проект

Използвайте блоковете за клонинги, за да визуализирате броя топки, които Роботко ще
създаде.

 

 

 

 

 

 

Заключен космически град

В студиото към учебника в проекта Заключен космически град, за да отключите вратата
за града, е необходимо да намерите трицифреното число, скрито в игралното поле.
Съберете цифрите на това число и Роботко ще провери дали сте въвели правилния код.
Допълнете кода на Роботко, за да може той да пресмята сбора на цифрите на кода. Довършете кода, като запълните пропуските с необходимите блокове.

От къде да започнете

  1. Добавете в проекта собствения блок сбор цифри трицифрено от Раницата.
  2. Извикайте блока сбор цифри трицифрено с параметър променливата код.
  3. Във вложените блокове съедини допълнете кода, за да каже Роботко колко е сборът от цифрите на кода.
  4. При проверката дали е верен въведеният код, допълнете с променлива, в която стезаписали сбора на цифрите на кода.

Трик за професионалисти

Забелязвате ли, че в решението е използвана абсолютно същата подпрограма Сбор цифри-трицифрено, която създадохте в първия проект?
Програмистите обичат да пишат код веднъж, а да го ползват много пъти. Това явление се нарича многократна използваемост на код.
Както вече знаете, в Scratch готов код се пренася чрез Раницата. Използвайте я често! Опитайте се да описвате кода си така, че да можете да го ползвате многократно.