СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ СЪС СРЕДСТВАТА НА ЕЗИК ЗА БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ – II ЧАСТ – АЛГОРИТМИ ЗА БРОЕНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РАЗМЯНА НА СТОЙНОСТИ – 1

ТУК ЩЕ НАУЧИТЕ:

  • какво представлява алгоритъмът за броене на елементи;
  • какво представлява алгоритъмът за размяна на стойности на две променливи;
  • как да реализирате алгоритмите в изучаван език за блоково програмиране.

Ах, че беля …

Роботко пие космически сок от звезди в сива чаша, а Тоботко пие сок от астероиди в синя
чаша, но Сферичка объркала чашите, докато наливала сокa. Как можете да размените съдържанието в чашите, така че всеки робот да пие любимия си сок в любимата си чаша?

Алгоритъм за размяна на стойности на две променливи

Променливите могат да запазват само една стойност в даден момент. Съответно, ако присвоите на променлива нова стойност, тя заменя старата.
За да размените съдържанието в чашите, използвахте допълнителна чаша. По същия начин, ако искате да размените стойностите на две променливи – Променлива1 и Променлива2, ще ви е необходима трета помощна променлива – Допълнителна променлива.

Алгоритъм за размяна на стойности – словесно описание

Дадени са Променлива1 и Променлива2. За размяна на стойностите им:
1. Създайте допълнителна променлива Допълнителна променлива.
2. В Допълнителна променлива запазете стойността на Променлива1.
3. В Променлива1 запазете стойността на Променлива2.
4. В Променлива2 копирайте стойността на Допълнителна променлива.

Графично представяне на алгоритми

Може да илюстрирате алгоритмите, като използвате графични изображения и схеми.

Мисия 1 – възможна!

За да реализирате идеята на Роботко и Тоботко – при докосване на прилагателни имена да си разменят точките, ще използвате алгоритъма за размяна на стойности.
Създайте допълнителна променлива Допълнителна променлива.
В нея запазете точките на Роботко. Задайте като точки на Роботко тези на Тоботко, а
като точки на Тоботко запишете стойността на Допълнителна променлива.

Брояч+

Създайте брояч на секунди, чрез който да засичате кой от двама играчи е по-бърз. Стойност? Оформете кода като собствен блок.

Алгоритми за бъдеща употреба

Запазвайте в Раницата вече създадени важни алгоритми, като броячи и размяна на стойности, за да ги използвате в други проекти.

Алгоритми за проект

Помислете как може да допълните сценария на вашия проект, избран в Урок 5.3., за да
използвате изучените алгоритми за броене и размяна на стойности.