СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ СЪС СРЕДСТВАТА НА ЕЗИК ЗА БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ – IV ЧАСТ – АЛГОРИТЪМ ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА ТРИ ЕЛЕМЕНТА ПО ГОЛЕМИНА

ТУК ЩЕ НАУЧИТЕ:

  • да прилагате алгоритъм за подреждане на три елемента
    по големина.

Мисия

При пътешествията си из космоса Роботко откри три планети и се замисли коя от планетите е най-голямата и коя е най-малката.
Интересно – коя е средната по размер?
Помогнете му, като опишете алгоритъм, който да подрежда планетите по големина.

Алгоритъм за подреждане на три елемента по големина

Понякога е необходимо да подреждате елементи по някакъв признак. Може да подреждате ученици по височина, продукти в магазина по цена, участници в състезания спрямо техните резултати или играчите спрямо точките, които
са събрали.
За решаване на такива задачи ще използвате алгоритъм за подреждане на три елемента по големина.
Когато подреждате три елемента по големина, ще ви трябват променливи, които да отговарят за най-малкия, средния и най-големия елемент.
За да подредите променливите, е необходимо да изпълните следните стъпки:
1. Запазете стойностите на вашите елементи съответно в променливи Най-малък елемент, Среден елемент и Най

-голям елемент.

2. Проверете дали Най-малкият елемент
е по-голям от Средния елемент. Ако е така,
разменете стойностите им.
3. Проверете дали Средният елемент е
по-голям от Най-големия елемент. Ако е така,
разменете стойностите им.
4. Отново проверете дали Най-малкият елемент е по-голям от Средния елемент. Ако е така, разменете стойностите им.
След като изпълните трите стъпки, елементите са подредени – стойността на всеки елемент е на правилното място.

Наблюдателни ли сте?

Забелязахте ли, че Стъпки 2. и 4. са еднакви?
Разгледайте схемата и обсъдете:

  • Защо се налага Стъпка 4. да повтори Стъпка 2.?
  • В каква ситуация при Стъпка 4. не се прави размяна на стойностите?

Подреждане в нарастващ и намаляващ ред

Ако замените всички проверки за по-голямо (>) с проверка за по-малко (<), алгоритъмът
ще подрежда елементите в намаляващ ред – в първата променлива ще е най-големият, а в последната – най-малкият от тях.

Мисия 1 – възможна!

Допълнете кода на Роботко, така че да подрежда планетите по големина.
1. Отворете проекта Роботко и планети
от студиото към учебника.
2. Създайте нов блок Подреждане на
елементи с три параметъра – Елемент1,
Елемент2, Елемент3.
3. Създайте три променливи, които важат
за всички спрайтове – Най-малък елемент, Среден елемент, Най-голям елемент.
4. Запазете в тях стойностите на параметрите.
5. Опишете чрез блоковете на Scratch алгоритъма за подреждане по големина за
създадените от вас променливи.
6. Допълнете кода на Роботко така, че алгоритъмът да се изпълнява за променливите, в които са записани размерите на
планетите – Планета1 размер, Планета2
размер, Планета3 размер.

Подреждане на планетите

Може да използвате съобщения, за да поставите планетите на правилните позиции.

Описание на алгоритми

Запишете в Раницата блока за подреждане, който създадохте.