СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ СЪС СРЕДСТВАТА НА ЕЗИК ЗА БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ – III ЧАСТ – АЛГОРИТМИ ЗА НАМИРАНЕ НА МАКСИМАЛЕН И МИНИМАЛЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ТРИ ЕЛЕМЕНТА – 2

ЩЕ УСЪВЪРШЕНСТВАТЕ УМЕНИЯТА СИ ЗА:

  • прилагане на алгоритъма за максимален елемент от три елемента.
  • прилагане на алгоритъм за минимален елемент от три елемента.

Музикални роботи

Роботко има три помощника – Червен, Зелен
и Лилав робот. Те могат да запомнят една нота. Роботко иска да се научи да намира кой
от роботите е запаметил най-високия тон и
кой е запаметил най-ниския тон.
Отворете проекта Музикални роботи от студиото към учебника ( https://scratch.mit.edu/projects/563661705/editor/ ) и допълнете кода на Роботко така, че да намира най-малка стойност и най-голяма стойност.
Оформете алгоритмите като собствени блокове.
Допълнете кода на Роботко, като използвате създадените собствени блокове и ги приложете, за да намерите нотите с най-висок и най-нисък тон.

Блокове за музика

Освен блоковете Молив за рисуване, в Scratch
може да намерите и блокове за Музика, които
ви позволяват да създавате собствени мелодии, като използвате ноти.
За да добавите

блоковете от категория Музика, от долния ляв ъгъл на работното поле
натиснете бутон Добавяне на разширение и изберете Музика. В менюто с групите блокове най-отдолу се появява икона . Най-често използваните блокове от категорията Музика са:

  • Изсвири барабан – изпълнява тон с избран
    ударен инструмент
  • Изсвири нота – издава тон с избрана височина
  • Направи инструмент на – променя инструмента, с който се изпълняват нотите, при блока Изсвири нота
  • Направи темпо – задава скоростта на изсвирване на нотите
  • Увеличи темпо – променя скоростта на изсвирване на нотите

Зарадвайте роботите

Допълнете кода на роботите така, че те да реагират, ако нотата, която е записана при
тях, е най-ниският тон или най-високият тон.